Klantgericht handelen

Klantgericht handelen is effectief communiceren en werken met plezier. Het is het centraal kunnen en durven stellen van de klant.

Houding en gedrag van uw medewerkers bepalen de tevredenheid van uw klanten over uw organisatie. Hoe groter de klanttevredenheid, hoe trouwer uw klanten zijn aan uw organisatie en des te hoger uw omzet. Het helpt enorm als uw medewerkers plezier hebben in hun werk. Dat merkt een klant meteen.

Werken met plezier ontstaat onder andere door een goede samenwerking, een heldere en duidelijke communicatie, assertiviteit, zelfkennis en vooral inlevingsvermogen in de ander.

Deze training draagt hieraan bij en ondersteunt uw medewerkers om op vriendelijke en duidelijke wijze met uw klanten en collega’s te spreken. Zij leren om zonder oordeel met hun collega’s en klanten om te gaan.

Resultaat
Na de training kunnen de deelnemers effectiever communiceren en zijn zij beter in staat uw klanten professioneel en servicegericht te woord te staan. Zij kunnen meer klantgericht denken en handelen. Hun inlevingsvermogen wordt vergroot.

De deelnemers zijn zich bewust van de invloed van  verbale en non verbale communicatie. Zij stellen doelgerichte vragen, kunnen actief luisteren, positief taalgebruik hanteren en overtuigingskracht gebruiken.

Doelgroep
Deze training is bedoeld voor iedereen die zijn/haar manier van klantgericht communiceren wil verbeteren en professionaliseren.

Programma

 • Wat is communicatie?
 • Wie zijn uw klanten? Zijn uw collega’s ook klanten?
 • Wat wil een klant?
 • De 1e indruk
 • De invloed van taal op een ander: positief en overtuigend spreken
 • Lichaamstaal: wat laat je zien zonder iets te zeggen?
 • Hoe vergroot u uw inlevingsvermogen?
 • Hoe vergroot u uw plezier
 • Het voeren van een gesprek, stap voor stap
 • Invloed van uw gedachten en taal op uw gevoel en houding
 • Feedback: hoe is het overgekomen?
 • Rollenspellen en oefenen met praktijksituaties

Algemene informatie
Duur: 2 dagen (incl. lunch)
Plaats: naar keuze of in company
Tijden: 09.00-16.00 uur 
Uw Investering: op aanvraag zenden wij u graag een offerte voor een maatwerktraining.

.