Communicatievaardigheden

Communicatie is het sleutelwoord in onze samenleving; we kunnen niet niet communiceren.

De manier waarop u iets zegt, bepaalt hoe de boodschap bij de ander overkomt.
Vaak ondervinden we veel ruis en daardoor ontstaat er miscommunicatie of een misverstand.
U leert in deze training leren ‘opnieuw’ communiceren door u bewust te worden wat het effect van uw communicatie is op de ander. Een open houding brengt een gedragsverandering teweeg. “U krijgt wat u geeft’

Resultaat
Na afloop kunt u onder ander de verschillende typen mensen onderscheiden en verbaal en non-verbaal uw communicatie afstemmen op deze verschillende typen om zo gemakkelijk op één lijn te komen met uw gesprekspartner.

Doelgroep
Een ieder die meer vertrouwd willen worden met het omgaan met verschillende soorten klanten en collega’s.

Programma                                                                                                                                            

Communicatie
• Kenmerken van communicatie
• Het communicatieproces
• Ontstaan en voorkomen van communicatiestoornissen

Gespreksvaardigheden
• Vragen, luisteren en samenvatten
• Feedback
• Valkuilen

Gespreksvaardigheden vervolg
• LSD: luisteren, samenvatten en doorvragen
• Soorten vragen en het effect van de vraagsoort
• Feedback
• Valkuilen
• Verbale en non-verbale communicatie
• Effecten en bedoelingen in communicatie

Non-verbaal gedrag
• Betekenis van lichaamstaal
• Herkenbaarheid van gedrag
• Congruent/authentiek: lichaamstaal en woorden tonen dezelfde intentie

Klantentypologie
• Van gedrag naar type klant
• Herkenning en benadering van de verschillende klantentypen

Algemene informatie
Duur: 2 dagen
Plaats: naar keuze of incompany
Tijden: 9.00 – 16.00 uur
Investering: op aanvraag zenden wij u graag een offerte voor een maatwerktraining.