Coaching

Voor Boerhave Training & Advies is de essentie van coaching: “het vrijmaken van uw potentieel om uw prestaties te verhogen”.
Dit doen wij in de vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige één-op-één-relatie. U als coachee leert, de coach ondersteunt en begeleidt dit leerproces. Binnen het coachingstraject bepalen u en uw coach samen vooraf de te behalen doelen. Deze kunnen tijdens het traject worden bijgesteld. Doel van de coaching is het vergroten van de persoonlijke effectiviteit van de coachee.

Onze coaches hebben een gedegen opleiding gevolgd en zich bewezen in de praktijk. Zij beheersen onder ander de kunst van het onbevooroordeeld vragen stellen, luisteren naar de antwoorden die in u boven komen en vragen door. Daarbij hebben zij verschillende technieken geleerd zodat zij kunnen aansluiten bij u, zodat u kan leren leren.

Boerhave Training & Advies biedt twee vormen van coaching aan:

Live Coaching bij:
vraagstukken rond werk/privé balans
– vraagstukken rond zingeving
– algehele persoonlijke ontwikkeling
– vraagstukken rond relaties.

Personal Coaching bij:
vraagstukken rondom veranderingen en vernieuwingen in uw omgeving
– vraagstukken rondom het hervinden van uw eigen kracht
– vraagstukken omtrent erkenning voor uw persoonlijke en unieke talenten
– vraagstukken omtrent vaardigheden en mogelijkheden die bij de gebruikelijke trainingen niet of nauwelijks aan bod komen.