Excel basis

Gewenste voorkennis: Windows basis

Doel
De deelnemer leert om op zelfstandige wijze om te gaan met de omschreven functies van Excel. De nadruk ligt op het maken van een spreadsheet en het verkrijgen van overzichten en grafieken.

Programma
• opbouw van een werkblad
• gegevens invoeren
• verbeteringen aanbrengen
• gegevens verslepen
• opslaan en sluiten
• nieuwe werkmap
• openen van een werkmap
• kolombreedte en rijhoogte
• invoegen en verwijderen van kolommen en rijen
• afdrukken
• verplaatsen en kopiëren
• de vulgreep
• de (figuur) knop
• opmaak van cellen en getallen
• lettertype en lettergrootte
• lettertype – opmaak
• uitlijnen
• celeigenschappen
• getalopmaak
• gegevens tussen werkbladen
• functies en sorteren
• de functies: som, gemiddelde, max, min, als – dan – anders
• sorteren
• verplaatsen en kopiëren, celverwijzingen
• relatieve en absolute celverwijzingen
• plakken en plakken speciaal
• grafiek
• onderdelen van een grafiek
• een grafiek maken
• onderdelen van een grafiek toevoegen en. bewerken
• de Wizard grafiek
• overzicht houden
• datum en tijd
• pagina instellingen
• pagina einde
• afdruktitels aangeven
• titels blokkeren
• werkblad beveiligen

Algemene informatie
Duur: 2 dagen (incl. lunch)
Plaats: in overleg te bepalen of incompany
Tijden: 09.00 – 16.00 uur
Investering: op aanvraag zenden wij u graag onze offerte voor een maatwerktraining
Individuele inschrijving: zie algemene informatie computertrainingen