Beoordelingsgesprekken

Het beoordelingsgesprek is formeel een éénzijdig gesprek over het behalen van de geformuleerde doelstellingen. Dit kan een positieve beoordeling zijn en soms ook een negatieve beoordeling.

In deze training leert u de boodschap op de juiste manier te brengen, uw eigen rol in het gesprek vast te houden en het gesprek op papier vast te leggen.

Beoordelingsgesprekken zijn belangrijke gesprekken, die met een goede voorbereiding en uitvoering de gewenste resultaten kunnen opleveren. Hierdoor verkrijgen de beide partijen – medewerker en leidinggevende – vertrouwen in de tot standkoming van de beoordeling.

Resultaat
U heeft uw eigen vaardigheden vergroot in het voeren van een beoordelingsgesprek. Daarnaast heeft u inzicht gekregen in de achtergronden van de betreffende materie die u in staat stelt om de methodiek van beoordelingsgesprekken binnen de eigen organisatie verder te ontwikkelen en/of te optimaliseren.

Doelgroep
P&O managers, leidinggevenden, afdelingsmanagers, projectleiders en andere functionarissen die een optimaal resultaat willen bereiken bij het voeren van een beoordelings- en/of functioneringsgesprek.

Deze training in het voeren beoordelingsgesprekken kan geïntegreerd worden met de training functioneringsgesprekken.

Programma
Beoordeling en/ of functioneren

 • Verschillen en overeenkomsten
 • Voor- en nadelen van een beoordelingsgesprek
 • De voorbereidende fase
 • De uitvoerende fase
 • Het beoordelingsformulier

Vragen, luisteren en samenvatten

 • Feedback
 • Valkuilen
 • Gespreksmethodes
 • Gespreksstructuur
 • Stappenplan negatieve beoordeling
 • Omgaan met weerstanden

Algemene informatie
Duur: 2 dagen (incl. lunch)
Plaats: Naar keuze of incompany
Tijden: 09.00 – 17.00 uur
Investering: Op aanvraag zenden wij u graag een offerte voor een maatwerktraining.