Functioneringsgesprekken

Het functioneringsgesprek is een gesprek dat gezamenlijk gevoerd wordt door de leidinggevende en de medewerker. Beiden hebben inbreng. 

Daarentegen is een beoordelingsgesprek  formeel een éénzijdig gesprek: de leidinggevende spreekt meer tegen de medewerker en veel minder mét hem/ haar dan in een functioneringsgesprek. Steeds vaker worden het beoordelings- en functioneringsgesprek samengevoegd.

In een functioneringsgesprek worden door de medewerker en de leidinggevende gezamenlijk onder ander de werkrelatie en geleverde -prestaties besproken. Ook het toekomstperspectief van beiden komt aan de orde

U leert de boodschap op de juiste manier te brengen, uw eigen rol in het gesprek vast te houden en het gesprek op papier vast te leggen.Indien nodig komt ook het voeren van voorgesprekken aan de orde. Dit laatste is vooral belangrijk als u de methode gaat invoeren in uw organisatie. Het doel van voorgesprekken is het voorkomen van angst en wantrouwen bij de medewerkers en om hen te motiveren inbreng te hebben in het gesprek.

Functioneringsgesprekken en zijn belangrijke gesprekken, die met een goede voorbereiding en uitvoering de gewenste resultaten opleveren. Hierdoor verkrijgen de beide partijen – medewerker en leidinggevende – vertrouwen in de totstandkoming van de uitkomsten van het functioneringsgesprek.

Resultaat
U heeft uw eigen vaardigheden vergroot in het voeren van een functioneringsgesprek. Daarnaast heeft u inzicht gekregen in de achtergronden van de betreffende materie die u in staat stelt om de methodiek van functioneringsgesprekken binnen de eigen organisatie verder te ontwikkelen en/of te optimaliseren.

Doelgroep
P&O managers, leidinggevenden, afdelingsmanagers, projectleiders en andere functionarissen die een optimaal resultaat willen bereiken bij het voeren van een beoordelings- en/of functioneringsgesprek.

Deze training kan geïntegreerd worden met de training beoordelingsgesprekken.

Programma
Beoordelen en/ of functioneren
• Verschillen en overeenkomsten
• Voor- en nadelen van een beoordelingsgesprek en functioneringsgesprek
• De voorbereidende fase
• De uitvoerende fase
• Het beoordelings- en functioneringsformulier

Gespreksvaardigheden
• Vragen, luisteren en samenvatten
• Feedback
• Valkuilen
• Gespreksmethodes
• Gespreksstructuur
• Het voorgesprek
• Opbouw functioneringsgesprek
• Omgaan met weerstanden

Algemene informatie
Duur: 2 dagen (incl. lunch)
Plaats: naar keuze of incompany
Tijden: 09.00 – 16.00 uur
Investering: op aanvraag zenden wij u graag een offerte voor een maatwerktraining.