Over Boerhave

Met Boerhave stap voor stap omhoog, stap voor stap uw doel bereiken

Een dag niet geleerd is een dag niet geleefd!

Boerhave verzorgt bedrijfstrainingen door het hele land. Wij zijn gespecialiseerd in communicatie- en computertrainingen, coachingstrajecten en advies. Alles afgestemd op uw vraag. Dit betekent meestal maatwerk!

Met onze professionals en samenwerkende partners lossen wij vraagstukken in samenwerking met u, de opdrachtgever, op. In korte tijd en zeer praktijkgericht. Onze trainingen en coachingstrajecten bieden uw bedrijf meer efficiency op de werkplek en daardoor meer rendement in handelen. Uw medewerkers geven meer en betere service, zij voelen zich prettiger en dragen dat over op uw klanten. Uw klanten worden loyale klanten, leveren u nieuwe klanten en daardoor gaat uw omzet omhoog.
Integriteit, werkplezier, klant- en prestatiegerichtheid, innovativiteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid staan altijd centraal.

In actueel staan de dagen en tijden vermeld waarop de trainingen met ‘open inschrijving’ worden gegeven. Een privétraining wordt op afspraak gepland.

Werkwijze
U kunt uw medewerkers in groepsverband inschrijven en vervolgens vindt een persoonlijke – schriftelijke of mondelinge – intake plaats. Zo wordt voor u en de trainer duidelijk welke individuele trainingsbehoefte en verwachtingen er zijn naast uw doelstellingen en verwachtingen. De trainingsdata en -tijden bepalen we graag samen met u.

Trainingen worden gegeven aan kleine groepen deelnemers (vanaf ca. 3 à 4 personen tot 10 personen). Hierdoor is er veel persoonlijke aandacht voor de deelnemer en is individuele inbreng mogelijk.

Coaching is meestal individueel en altijd gericht op de behoefte van de coachee. De werkwijze is divers: van actief en lichamelijk (wandelen) tot  zittend op een stoel tijdens een gesprek of met gebruik van bio-energetische - en NLP oefeningen.

Vaardigheid en bewustwording van het effect van houding en gedrag, plezier en resultaat op de werkplek staan centraal! De juiste medewerker op de juiste plek met de vaardigheden en inzichten die hij/zij nodig heeft. Deze medewerker voelt zich prettig en presteert beter. Daardoor gaat uw omzet omhoog.

Visie
Willen, kunnen, mogen, doen, resultaat en werkplezier staan in nauw verband met elkaar en gezamenlijk bevorderen zij het leren, de efficiëntie en effectiviteit van uw medewerkers.

- Willen:
- Kunnen:
- Mogen:
- Doen:
- Resultaat:
- Plezier:
zonder ‘willen’ is er geen ‘kunnen’ en wordt ‘kunnen’ nooit ‘doen’.
kennis en vaardigheden, inzicht en begrijpen, waarden en overtuigingen.
betrokkenheid in alle lagen van de organisatie, voorbeeldgedrag en feedback.
gedrag, congruentie, vertrouwen uitstralen en doen waarvoor men staat.

resultaten zijn meetbaar
werkplezier bevordert de motivatie en klanttevredenheid.

 Hier kunt u de Algemene Voorwaarden Boerhave downloaden.

 

Directeur/eigenaar Boerhave

Directeur/eigenaar Boerhave Training & Advies / Marjo Havinga

Stap voor stap omhoog, u heeft altijd genoeg energie voor de volgende stap. Elke stap brengt u dichter bij uw doel.